Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής

 
 
 

Νόμος 4115/30-01-2013: Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. (άρθρο 39 - Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λειτουργία ΕΔΕΑΥ)

Απ. Πρωτ. 58192/Γ6/24-05-2012/ΥΠΔΒΜΘ: Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται

 Νόμος 3699/02-10-2008: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 2105/30-10-2007: Ελάχιστος αριθμών μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής

Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 449/03-04-2007: Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε - Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας και καθορισμός ωραρίου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ - Καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών και Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε

Αρθμ. Πρωτ. Γ6/108474/16-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - /-ΦΕΚ 1356/τ.Β: Καθορισμός τρόπους παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι

Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1319/10-10-2002:Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης

 

Νόμος 2817/14-03-2000: Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις

Π.Δ. 603/1982: Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση