Η παρέλασή μας..."ωραίοι/ες σαν Έλληνες/ίδες".....Καμαρώστε τους/τις μαθητές/τριες