Διονύσης Παπαδόπουλος Διευθυντής

Κωνσταντίνος Χρήστου ΠΕ 70 ΕΑΕ

Ιοκάστη Κανέλη ΠΕ 70 ΕΑΕ

Μαρία Τζουρά ΠΕ 70 ΕΑΕ

Δημήτρης Κατσαρός ΠΕ 70 ΕΑΕ

Κατερίνα Αρβανίτη, Γυμνάστρια

Βασιλική Κοφτερού , Μουσικός

Δέσποινα Παπαμιχαλάκη ΕΒΠ

Ιωάννης Φίσκιλης , Σχολικός Νοσηλευτής

Ελένη Μπίτσιου, Κοινωνική Λειτουργός 

Κέλλυ Βαρδάκα , Εικαστικός 

 Κυριακή Δημακάκου , Ψυχολόγος και 

Αθηνά Φούντα , Λογοθεραπεύτρια