Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Σχολικού Έτους 2018-2019 αποτελείται από τους/τις:

κ. Διονύση Παπαδόπουλο, Διευθυντή

κ. Θεόδωρο Παναγιώτου, ΠΕ 11, αναπληρωτή διευθυντή

κα Σπυριδούλα Νούλα, ΠΕ 70ΕΑΕ εκπαιδευτικό

κα Παρασκευή Καμπίτη, ΠΕ 70ΕΑΕ εκπαιδευτικό

κα Χριστίνα Σιδηροπούλου ΠΕ 70 ΕΑΕ εκπαιδευτικό

κα Ελισάβετ Ψαχούλια ΠΕ 70 ΕΑΕ εκπαιδευτικό

κ. Νικόλαο Πεταλά ΠΕ 86 ΕΑΕ εκαπιδευτικό πληροφορικής

κα Ελένη Μπάκα ΠΕ 25 Σχολική Νοσηλεύτρια

κα Κατερίνα Φέρκο ΠΕ 21 Λογοθεραπεύτρια

κα Θεοδώρα Μουλού ΠΕ 30 Κοινωνική Λειτουργό

κα Κωνσταντίνα Τσάλλα ΠΕ 29 Εργοθεραπεύτρια και 

και Βασιλική Δελημιχάλη ΕΒΠ